δίκτυο

εξεγερμένων

συνειδήσεων

Φτωχός ή αποκλεισμένος ένας στους τρεις Έλληνες - Στο 18,9% η παιδική φτώχεια


Η Eurostat αποκαλύπτει, μέσα από τα στοιχεία της, το τρομακτικά και ασύλληπτα μεγάλο ποσοστό φτωχών ή αποκλεισμένων ανθρώπων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία της Eurostat για το 2017, σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ζουν περισσότεροι από ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα το 2017 βρίσκονταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού το 34,8% του πληθυσμού (3,7 εκατ. άνθρωποι), έναντι 28,1% το 2008.

Σε συνθήκες φτώχειας βρίσκεται το 20,2% του πληθυσμού, σε συνθήκες ένδειας το 21,1%, ενώ το 15,6% ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας.

Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των ανθρώπων αντιμέτωπων με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, βρισκόταν στο 20,3% για το 2017 και στο 23,7% το 2008.

Σε συνθήκες φτώχειας βρίσκεται το 16,9%, σε συνθήκες ένδειας το 6,9%, ενώ το 9,3% ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας.

Όπως επεξηγεί η Eurostat, ένας άνθρωπος θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού όταν θεωρείται φτωχός, δηλαδή:

  • Είτε έχει εισοδήματα μικρότερα του 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος,

  • είτε ζει σε κατάσταση ένδειας, δηλαδή στερείται βασικά καταναλωτικά αγαθά,

  • είτε αδυνατεί να αντεπεξέλθει σε στοιχειώδεις οικονομικές υποχρεώσεις,

  • είτε ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας, δηλαδή που κανένα μέλος της δεν έχει «κανονική δουλειά».

Στο 18,9% η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα

Στη δημοσιότητα ήρθε και η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με τίτλο «Φτωχά παιδιά σε πλούσιες οικονομίες».

Η έκθεση αποτυπώνει την αύξηση της παιδικής φτώχειας από το 2007 ως το 2014 στα 2/3 των χωρών – μελών του ΟΟΣΑ, γεγονός που οφείλεται στο ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης.

Όσον αφορά την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα, το ποσοστό ανέρχεται στο 18,9%, δηλαδή έχει σημειωθεί αύξηση 2 μονάδων σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα,.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 80% των φτωχών παιδιών στην Ελλάδα είχαν εργαζόμενο πατέρα το 2007, ενώ το 2014 το ποσοστό αυτό είχε υποχωρήσει στο 66% το 2014.

#ΠΑΙΔΙΚΗΦΤΩΧΕΙΑ #ΕΛΛΑΔΑΦΤΩΧΕΙΑ