δίκτυο

εξεγερμένων

συνειδήσεων

Παράταση της άρσης της ελεύθερης διακίνησης στη Σένγκεν για τουλάχιστον ένα ακόμη χρόνο


Την παράταση για τουλάχιστον έναν χρόνο της άρσης ελεύθερης διακίνησης εντός της ζώνης Σένγκεν εισηγήθηκε σήμερα η Κομισιόν, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανακοπή του κύματος μετανάστευσης, σχεδόν δυο μήνες πριν λήξει η ισχύς της προηγούμενης σχετικής απόφασης που για πρώτη φορά είχε ληφθεί τον Νοέμβριο τού 2015. Όπως αναφέρει το Reuters, η συγκεκριμένη πρόταση, που μάλλον θα γίνει αποδεκτή, παρότι δεν αναφέρεται ρητά σε συγκεκριμένες χώρες εν τούτοις δείχνει να «ενδιαφέρεται» για εκείνες που έχουν δεχθεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων δηλαδή τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Νορβηγία που σε περίπου 60 ημέρες θα ήταν υποχρεωμένες να επιστρέψουν στο κανονικό καθεστώς της συνθήκης Σένγκεν που δεν επιτρέπει τους συνοριακούς ελέγχους. Εφόσον η συγκεκριμένη απόφαση επικυρωθεί, οι συνοριακοί έλεγχοι θα συνεχιστούν για ένα ακόμη έτος δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο τού 2018, ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται «περί κρίσεων» ή «έκτακτων περιπτώσεων» η ισχύς της «θα μπορούσε» να παραταθεί και για δυο επιπλέον χρόνια, χωρίς να απαιτείται κάποια νέα σχετική εισήγηση και με απλή συναπόφαση των κρατών-μελών.

#ΚΟΜΙΣΙΟΝ #ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ #ΣΕΝΓΚΕΝ #ΕΛΕΥΘΕΡΗΔΙΑΚΙΝΗΣΗ