δίκτυο

εξεγερμένων

συνειδήσεων

Αποσύρσεις παιδικών τροφών της Nestle και βιταμινών της Boehringer με εντολή ΕΟΦ


Στην άμεση και γενική ανάκληση ενός εξαιρετικά διαδεδομένου βιταμινούχου σκευάσματος της Boehringer Ingelheim Hellas SA καθώς και στην απαγόρευση διακίνησης και κυκλοφορίας συγκεκριμένης παιδικής τροφής της Nestle προχώρησε σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, με ισάριθμες ανακοινώσεις του. Συγκεκριμένα: 1. O EOΦ αποφάσισε την ανάκληση όλων των παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος «Pharmaton Geriatric soft caps» σε επίπεδο φαρμακαποθηκών, νοσοκομείων και φαρμακείων, κατόπιν ενημέρωσης του ΚΑΚ για το ότι τα αποτελέσματα των μελετών σταθερότητας που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του χρόνου ζωής του προϊόντος, που αφορούν στην παράμετρο «Χρόνος αποσάθρωσης σε ύδωρ» και και στη συγκέντρωση των δραστικών συστατικών μονονιτρική θειαμίνη, ασκορβικό οξύ και παντοθενικό ασβέστιο, ήταν εκτός προδιαγραφών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, «η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση του ΚΑΚ και δε συντρέχει κίνδυνος για την υγεία των ασθενών που το έχουν λάβει». Ωστόσο, η εταιρεία Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 2. Ο ΕΟΦ αποφάσισε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης της παρτίδας L-70080291 του προϊόντος «Μπισκοτοκρέμα NESTLE» λόγω της παρουσίας πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε επίπεδα πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, όπως αυτά ορίζονται από τον Κανονισμό 1881/2006/ΕΕ. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως δεν συντρέχει κίνδυνος για την υγεία εκείνων που έχουν ήδη προμηθευτεί και καταναλώσει το εν λόγω προϊόν.

#ΕΟΦ #ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ #ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ #ΔΗΜΟΣΙΑΥΓΕΙΑ #ΠΑΙΔΙΚΕΣΤΡΟΦΕΣ #NESTLE #BoehringerIngelheim