δίκτυο

εξεγερμένων

συνειδήσεων

Λουξεμβούργο: «Δικαίωμα του εργοδότη» να απολύσει εργαζόμενη που φορά ισλαμική μαντήλα

Απορρίφθηκαν από το Δικαστήριο της ΕΕ στο Λουξεμβούργο οι προσφυγές δυο γυναικών από το Βέλγιο και τη Γαλλία που απολύθηκαν επειδή αρνήθηκαν να υπακούσουν στην εντολή του εργοδότη τους να μη φορούν κατά την ώρα εργασίας ισλαμική μαντήλα, αρνούμενο να δεχθεί τις αιτιάσεις τους, πως η απόλυσή τους αυτή συνιστούσε διακριτική μεταχείριση. Το Δικαστήριο μελέτησε τις περιπτώσεις τους και αποφάσισε πως οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να απαγορεύουν στους υπαλλήλους τους να φέρουν επάνω τους θρησκευτικά σύμβολα ή ρούχα-αξεσουάρ που παραπέμπουν ευθέως και να μαρτυρούν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του. «Ο κανονισμός μία επιχείρησης που απαγορεύει στους εργαζόμενους να φορούν εμφανή πολιτικά, φιλοσοφικά και θρησκευτικά σύμβολα δεν συνιστά ευθεία διακριτική μεταχείριση» αναφέρεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. «Ωστόσο, απουσία τέτοιου κανόνα, η βούληση ενός εργοδότη να λάβει υπ΄όψιν τις επιθυμίες ενός πελάτη σύμφωνα με τις οποίες αυτός δεν θέλει πλέον να του παρέχονται υπηρεσίες από εργαζόμενη που φορά ισλαμική μαντίλα δεν μπορεί να θεωρηθεί επαγγελματική προϋπόθεση δυνάμενη να αποκλείσει την ύπαρξη δυσμενούς διάκρισης», αναφέρεται στην απόφαση.

#ΙΣΛΑΜΟΦΟΒΙΑ #ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ #ΜΑΝΤΗΛΑ