δίκτυο

εξεγερμένων

συνειδήσεων

Ο Γιώργος Κιμούλης στην προεδρική καρέκλα τού «Σταύρος Νιάρχος»


Τον ηθοποιό Γιώργο Κιμούλη για τη θέση του προέδρου επέλεξε η Γενική Συνέλευση τού «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε» από τη σύγκληση του οποίου προέκυψε και το συνολικά επταμελές νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας, που μόλις προ ολίγων ημερών και εν μέσω λαμπρών τελετών φέρεται να πέρασε στα χέρια του ελληνικού Δημοσίου, αν τόσο οι όροι υπό τους οποίους «πέρασε» όσο και τα οικονομικά «δεδομένα» υπό τα οποία κατασκευάστηκε, κάνουν πολλούς να μειδιούν...

Όπως αναφέρεται στο επίσημο κείμενο...

«Τα μέλη αυτά ορίσθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2.4 του ν. 3785/2009 (Α’ 138), από το Ελληνικό Δημόσιο. Ένα από τα μέλη ορίσθηκε καθ’ υπόδειξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.) και ένα καθ’ υπόδειξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.), ενώ ως μέλος ορίσθηκε, ex officio, και ο Δήμαρχος Καλλιθέας Αττικής.

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Π.Ι.Σ.Ν. Α.Ε. είναι τα εξής:

1. Γιώργος Κιμούλης – Πρόεδρος

2. Νίκος Μανωλόπουλος- Διευθύνων Σύμβουλος

3. Ματίνα Στέα – Μέλος

4. Ανδρέας Νοταράς -Μέλος

5. Δημήτρης Κάρναβος -Μέλος-Δήμαρχος Καλλιθέας

6. Γιώργος Κουμεντάκης -Μέλος- Εκπρόσωπος Εθνικής Λυρικής Σκηνής

7. Δημήτρης Δημητρόπουλος -Μέλος- Εκπρόσωπος Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας

#ΚΙΜΟΥΛΗΣ #ΙΔΡΥΜΑΝΙΑΡΧΟΣ #ΔΙΑΦΘΟΡΑ